fbpx
to1 to2 to3

 SPRAWDZANIE POMIESZCZEŃ POD KĄTEM ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ PODSŁUCHOWYCH.


Proponujemy Państwu wykonanie sprawdzenia pomieszczeń oraz pojazdów pod kątem wykrycia zainstalowanych urządzeń podsłuchowych.
Sprawdzenie obejmuje:


Sprawdzenie pasma radiowego w zakresie 100 kHz – 12 GHz;
Sprawdzenie propagacji w zakresie podczerwieni IR;
Sprawdzenie linii zasilających w przedziale częstotliwości 50kHz-140MHz.

Wykrywanie złącz nieliniowych – ukrytych, nieaktywnych w momencie sprawdzania urządzeń podsłuchowych i rejestrujących;
Przeszukanie fizyczne pomieszczeń.

Metodologia sprawdzenia i zastosowana aparatura

Do sprawdzenia używamy następujących przyrządów:

Spectrum Rider FPH

Specjalistyczny analizator widma firmy Rohde Schwarz pracujący w zakresie częstotliwości od 5 kHz do 4 GHz służącym do wykonywania pomiarów parametrów sygnałów RF oraz lokalizacji źródeł promieniowania RF.
Umożliwia prowadzenie ciągłej analizy aktywności emisji RF w całym zakresie częstotliwości. Posiada możliwość demodulowania sygnałów RF typu AM i FM. Umożliwia rejestrowanie aktywności i poziomu mocy sygnałów RF w zaprogramowanym czasie. Współpracuje z kierunkową anteną AARONIA umożliwiającą lokalizację źródeł emisji RF w sprawdzanej przestrzeni.

Detektor ST 500 M-Piranha;

Do wykrycia urządzeń aktywnych pracujących w zakresie częstotliwości 100 MHz – 6 GHz. Do wykrycia urządzeń pracujących w zakresie bliskiej i dalekiej podczerwieni IR. Sprawdzenie pod kątem obecności pasywnych urządzeń rejestrujących – dyktafonów.

Detektor ST031-Piranha;

Do wykrycia urządzeń aktywnych pracujących w zakresie częstotliwości 100 MHz – 12 GHz. Do wykrycia urządzeń pracujących w zakresie bliskiej i dalekiej podczerwieni IR specjalistyczny detektor współpracujący z szerokopasmowym analizatorem ST031; Sprawdzenie pod kątem obecności pasywnych urządzeń rejestrujących – dyktafonów. Zestaw dodatkowych sensorów, przystawek umożliwiający sprawdzenie linii sieci energetycznej, linii telefonicznych, podatności infrastruktury budynku na podsłuch mikrofonami kontaktowymi oraz laserowymi.

Protek 3290 N analizator widma RF, SN 10060006;
Do analizowania poziomu mocy sygnałów radiowych, wszystkich rodzajów modulacji analogowych, w zakresie 100 kHz do 2,9 GHz.;

Szerokopasmowy odbiornik radiokomunikacyjny AR8200D i AR8600 Mark-2;
Do wykrywania i odsłuchiwania wszystkich rodzajów modulacji analogowych WFM, NFM, SEM, WAM, NAM, AM, USB, LSB, CW, CTCSS i APC025;

Miernik częstotliwości ABEL Digital;
Do wyszukiwania aktywnych urządzeń radiowych pracujących w zakresie 100MHz – 2,8 GHz.

Urządzenie ST062
Do wykrywania transmisji GSM 900, 1800, UMTS, WiFi, Bluetooth 2,4 GHz oraz transmisji cyfrowych DECT

Analizator widma RIGOL DSA815
Do detekcji transmisji radiowych w zakresie 9 kHz-1,5 GHz.

Wykrywacz złącz nieliniowych CAYMAN ST-402
Do wykrywania pasywnych urządzeń elektronicznych
Równolegle przeprowadzamy fizyczne oględziny sprzętu biurowego i pomieszczenia zwracając uwagę na kanały klimatyzacji, wentylacji itp.

Cena:
W zależności od wielkości pomieszczeń lub typu pojazdu. Cenę ustalamy indywidualnie z klientem.

Chcesz wiedzieć więcej - zapytaj.

Adres

ul. Erazma Ciołka 13 lok 114
01-445 Warszawa

facebookLI

Telefon

+48 517 278 168


TYT