fbpx
to1 to2 to3

Rozwód może zostać orzeczony jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami - po orzeczeniu rozwodu małżeństwo przestaje istnieć. Orzeczenie rozwodu może nastąpić:

  1. Z wyłącznej winy jednego z małżonków,
  2. Z winy obojga małżonków,
  3. Bez orzekania o winie.

W przypadku chęci uzyskania rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka koniecznym jest udowodnienie, że to właśnie zachowanie tego drugiego małżonka doprowadziło do rozkładu pożycia. Nie jest to proces łatwy. Wymaga zebrania wystarczającego dla sądu materiału dowodowego. Może obejmować takie działania operacyjne takie jak:

Obserwacja.

Prowadzona przez zespół licencjonowanych detektywów. Niestety, w przeciwieństwie do sytuacji znanych większości ludzi z filmów nie są to działania ani proste, ani krótkotrwałe. Wymagają dużo cierpliwości, doświadczenia i uwagi. „Spalenie” obserwacji informuje stronę przeciwną o podjętych działaniach i fakt ten może uniemożliwić zebranie wystarczających dowodów. Nasz zespół obserwacyjny składa się z byłych funkcjonariuszy policji i służb specjalnych.

Cena działań ustalana jest zawsze indywidualnie z klientem i zależy od liczby zaangażowanych osób, wykorzystywanego sprzętu oraz przejechanych kilometrów. Z obserwacji sporządzany jest raport, który może być przedstawiony w sądzie.

Informatyka śledcza.

W dobie powszechnej elektroniki, komunikatorów, smartfonów zbieranie materiału dowodowego nie może ograniczać się do samej obserwacji. Bardzo przydatna jest analiza informacji, które informatyk śledczy może uzyskać podczas sprawdzania sprzętu elektronicznego – smartfonów, komputerów używanych przez stronę przeciwną, (jeśli mamy do nich legalny dostęp). Takie sprawdzenie powinno zostać wykonane również na własnym sprzęcie, aby uniknąć niespodzianki w postaci zainstalowanego programu szpiegującego.

Cena zależy od typu sprzętu i zainstalowanego systemu operacyjnego. Dla laptopa z zainstalowanym systemem Windows wynosi około 1500 zł netto.

Inwigilacja techniczna.

Polskie prawo zabrania stosowania przez detektywów urządzeń służących do podsłuchu, lub monitoringu pojazdu. Jednak ze względu na dużą dostępność oraz łatwość stosowania urządzenia takie mogą być wykorzystywane przez jedną ze stron konfliktu.

Warto sprawdzić, czy nie mamy w samochodzie zainstalowanego GPSa, lub podsłuchu w domu, lub biurze.

Cena usługi zależy od metrażu, i struktury pomieszczeń.

Adres

ul. Erazma Ciołka 13 lok 114
01-445 Warszawa

facebookLI

Telefon

+48 517 278 168


TYT