fbpx
to1 to2 to3
Usługi ochrony obiektów realizuje współpracująca z nami agencja Escort Serwis

 

Z A K R E S  U S Ł U G

W zakresie kompleksowej ochrony obiektów zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających na terenie chronionego obiektu, na udaremnienie prób włamania, kradzieży lub dewastacji powierzonego do ochrony mienia. W zależności od uzgodnień z kontrahentem kontroli może podlegać również ruch osobowy, ruch materiałowy, przestrzeganie przepisów ppoż. itp. Każdy przyjmowany do ochrony obiekt jest poddawany analizie pod względem specyfiki potencjalnych zagrożeń. Każdorazowo jest tworzona instrukcja ochrony obiektu, zakres obowiązków pracowników ochrony, postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Na obiektach, w zależności od potrzeb, instalujemy na własny koszt urządzenia kontrolne pracy wartowników.

W zakresie konwojowania wartości pieniężnych – usługa polega na przewozie znaków pieniężnych, czeków, weksli lub innych dokumentów i kosztowności z banku do siedziby kontrahenta, lub odwrotnie. Do konwoju używamy samochody własne lub Zleceniodawcy. Posiadamy walizki z urządzeniami alarmowymi oraz prądowymi. Inkaso walorów pieniężnych polega na systematycznym odbiorze (w zależności od uzgodnień) wpłat gotówkowych, czeków, dokumentów lub innych walorów i przewiezieniu ich do banku, lub wskazanego miejsca w postaci zabezpieczonej w tzw. bezpiecznych kopertach. Inkasent każdorazowo kwituje odbiór przesyłki i odpowiada za nią do chwili zdania w docelowym miejscu.

Ochrona osobista.

N A S Z A  K A D R A

Agencja nasza przywiązuje ogromną wagę do naboru pracowników zatrudnianych w firmie. Na stanowiskach kierowniczych zatrudniamy pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, z minimum średnim wykształceniem. Na stanowiskach pracowników ochrony obiektów, konwojentów wartości pieniężnych zatrudniamy osoby przeszkolone, sprawne fizycznie, sprawdzone pod

względem dotychczasowej pracy zawodowej, posiadające nienaganną opinię, posiadające zaświadczenie o niekaralności. Posiadane umiejętności pracowników ochrony i wykonywana przez nich praca jest stale oceniana i weryfikowana.

Pracownicy ochrony ubierani są w uniformy służbowe dostosowane do specyfiki wykonywanych zadań lub są ubierani zgodnie z zaleceniem kontrahenta, posiadają identyfikatory służbowe oraz wyposażenie (pałki tonfy, paralizatory, radia, latarki, telefony komórkowe itp.) uzgadniane z kontrahentem.

Biorąc pod uwagę długoletnią praktykę i właściwe przygotowanie w świadczeniu usług ochronnych, jesteśmy w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z akceptacją, a ustalone warunki i propozycje współpracy będą korzystne dla obu stron.

Adres

ul. Erazma Ciołka 13 lok 114
01-445 Warszawa

facebookLI

Telefon

+48 517 278 168


TYT