fbpx
to1 to2 to3

Oferujemy szereg autorskich, unikatowych szkoleń. Prowadzą je emerytowani oficerowie i inni funkcjonariusze służb dyspozycyjnych, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz eksperci w zakresie ratownictwa medycznego i instruktorzy samoobrony z wieloletnim stażem.

Oferta szkoleń

 

Proponujemy cykl szkoleń, dla członków zarządu i pracowników firmy, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wynikającego z błędów popełnianych przez człowieka.

Szkolenia przygotowują do skutecznego przeciwstawienia się wszelkim próbom nieetycznego, wrogiego postępowania w biznesie, takim jak wszelkie rodzaje prowokacji skierowane przeciwko koncernom i osobom zajmującym kierownicze stanowiska, nielegalne próby pozyskania tajemnicy przedsiębiorstwa i tym podobne. 
Nasza oferta szkoleniowa obejmuje poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii stosowanej, wykrywania prób pozyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, metodą rozmowy wywiadowczej jak też:

 • Wykrywania nieuczciwych pracowników (metody sprawdzania pracownika)
 • Technik unikania prób kompromitacji i wykrywania działań mających na celu uwikłanie w sytuacje kompromitujące.
 • Praktyczne zastosowanie elementów socjotechniki, wpływania, perswazji, manipulacji w pozyskiwaniu informacji (social engineering, elicitation).
 • Praca z osobowymi źródłami informacji – wybrane techniki zaczerpnięte z praktyki wywiadowczej i śledczej (wywiad środowiskowy, budowanie przykrycia i legendy (undercover), zasada going gray, sztuka efektywnego kłamstwa, unikanie trudnych pytań, techniki perswazji i przekonywania).

Dla przedstawicieli zarządów proponujemy również szkolenia z zakresu asertywnego prowadzenia negocjacji ukierunkowanych na interes koncernu (ze szczególnym uwzględnieniem technik unikania osobistego zaangażowania oraz unikania prowokacji mających na celu uzyskanie zgody na przyjmowanie nienależnych korzyści), jak też szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę koncernu poza własną siedzibą, w tym w podróżach służbowych, hotelach podczas negocjacji i spotkań służbowych.

Przykładowy zakresy szkoleń

Zajęcia prowadzone metodą mini - wykładów z dyskusją, pracy w grupach, pracy w parach. Ze względu na charakter zajęć maksymalna liczba członków grupy to 10 osób. Czas poświęcony poszczególnym zagadnieniom zależy od przebiegu ćwiczeń. 

 •  Niewerbalne sposoby komunikowania się (ćwiczenia z zakresu kontroli tonu głosu, rozpoznawania mimowolnych sygnałów dotyczących ukrytych motywów mówcy, mimiki twarzy oraz postaw ciała, wygląd, jako narzędzie);
 •  Asertywność, jako sztuka bycia sobą (dbanie o własne dobro poprzez naukę nieinwazyjnego wyrażania swoich poglądów, roszczeń oraz poleceń, nauka mówienia „nie”);
 • Odkrywanie rzeczywistych motywów rozmówcy (ćwiczenia z zakresu obserwacji niespójności w osobie rozmówcy oraz kontrolowania samego siebie w tych dziedzinach);
 • Sposoby przeciwdziałania manipulacji (szantaż emocjonalny, wykorzystywanie relacyjności z podwładnymi lub przełożonymi, niedopowiedzenia, jako metoda manipulacji, budowanie napięcia oraz rola stresorów w manipulacji);
 • Zachowanie się w sytuacjach zagrożonych prowokacjami (praktyczne ćwiczenia wykorzystujące zdobyte umiejętności z zakresu niewerbalnej komunikacji oraz asertywności w połączeniu z wykorzystywaniem wizerunku samego siebie).
 • Podsłuchy i unikanie podsłuchów (metody i urządzenia stosowane do podsłuchu oraz minimalizowanie
 • zagrożenia).

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych psychologów i instruktorów, a ich tematyka i czas trwania może być dostosowany do Państwa potrzeb.

Chcesz wiedzieć więcej - zapytaj.

Adres

ul. Erazma Ciołka 13 lok 114
01-445 Warszawa

facebookLI

Telefon

+48 517 278 168


TYT