fbpx
to1 to2 to3

Taktyka i procedury bezpieczeństwa

Merytoryczne cele szkolenia obejmą:

 • ilościowo-jakościową analizę zjawiska przestępczości w perspektywie porównawczej: globalnej, europejskiej i polskiej;

 • zapoznanie uczestników szkolenia z zakresem i treścią pojęcia przestępczości, jego rozumieniem akademickim;

 • publicystycznym i potocznym oraz uporządkowanie subpojęć dotyczących zjawiska przestępczości: jego typów i klas;

 • ewaluację zagrożeń przestępczością na terenie Polski

Praktyczne cele szkolenia obejmą:

 • zaopatrzenie w wiedzę dotyczącą rozpoznawania zagrożeń atakiem, kradzieżą.

 • ewaluację zagrożeń bronią palną, białą i innymi przedmiotami niebezpiecznymi oraz zasady postępowania w sytuacji szantażu lub ataku nimi;

 • zasady podstawowej samoobrony;

 • zasady zachowania się podczas sytuacji zakładniczej.

Zakres merytoryczny szkolenia

 • sztuka obserwacji i interpretacji sygnałów potencjalnego incydentu bezpieczeństwa

 • socjopsychologiczne reguły skutecznego wzywania pomocy.

 • zachowanie podejrzane.

 • reguły zachowania w zależności od sprawców ataków. Jak nie dopuścić do ataku.

 • zagrożenie przestępczością – Statystyki przestępczości.

 • zasady zachowania się w sytuacji kryzysu zakładniczego/napadu – symulacja napadu.

 • podstawy samoobrony.

Chcesz wiedzieć więcej - zapytaj.

Adres

ul. Erazma Ciołka 13 lok 114
01-445 Warszawa

facebookLI

Telefon

+48 517 278 168


TYT